Yayınlarımız

 1. Adalet Yüksekokulları Araştırması (1991)
 2. Belediye Hizmetlerinin Özelleştirilmesi Yöntemleri ve Uygulamaları (1993)
 3. A Critical Review of The Anti-Damping Measures of The EC in The Light of A Case Study (1995)
 4. “Legal Framework For Private Sector Development”, Turkey and European Integration (1996)
 5. Avrupa Birliği’nde Bazı Sektörlerde Tekelleşmeyi Önlemek ve Liberalizasyonu Sağlamak İçin Yapılan Düzenlemeler (1997)
 6. Avrupa Topluluğu ve Türk Rekabet Hukuku Çerçevesinde Kamu Teşebbüsleri ve İnhisari Haklar (2002)
 7. Avrupa Birliği’nin Rekabet Politikası ve Türkiye’nin Uyumu (2002)
 8. Avrupa Birliği ve Türkiye’nin Devlet Yardımları Sistemlerinin Uyumlaştırılması (2002)
 9. Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri, İş Ortaklığı Sözleşmeleri ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları (2009)
 10. Uluslararası Ticarette Pratik Bilgiler ve Yaygın Kullanılan Belgeler (2009)
 11. Dış Ticaret Rehberi (2009)
 12. İhracat Teşvikleri: Dahilde İşleme Rejimi ve Diğer Teşvik Uygulamaları (2010)
 13. Küresel İnşaat Hukuku (2010)
 14. Uluslararası Lojistik Hukuku (2010)
 15. Model Sözleşme Örnekleri ile Uluslararası İnşaat Hukuku (2011)
 16. Uluslararası Sivil Havacılık Hukuku (2011)
 17. Deniz Lojistik ve Taşımacılık Hukuku (2012)
 18. Uluslararası Ticaret Hukuku (2012)
 19. International Construction Contracts and Dispute Resolution (Lambert Academic Publishing, Germany, 2012, www.amazon.com)
 20. Dış Ticarette İletişim, Müzakere ve Sözleşme Yönetimi (2013)
 21. International Construction Law (2013)
 22. Yurtdışı İnşaat Hizmetleri Sektörü İçin Uluslararası Tahkim Rehberi (2013)
 23. Karayolu Taşımacılık Hukuku (3.Baskı, 2015)
 24. Methods of Conflict Settlement in International Construction Law (Germany, 2016, www.amazon.com)
 25. Contract Management & Dispute Resolution in International Construction Business (A Comparative Study) (2016)
 26. İnşaat Sektörü İçin İhale ve Sözleşme Yönetimi Rehberi (2018)
 27. Uluslararası Sivil Havacılık Hukukunda Havayolu Taşımacısının Hukuki Sorumluluğunun Sınırı (2019)
 28. FIDIC ve Türk Hukuku Çerçevesinde İnşaat Sözleşmeleri (2019)
 29. Adli Psikoloji (2021)
 30. Gümrük Hukuku Kapsamında Kaçakçılık Suçları (Ortak yayın, 2021)
 31. Taşınmaz Ticareti (Ortak yayın, 2021)
 32. Hukukçular için İngilizce Dilekçe ve Sözleşme Rehberi (Ortak yayın, 2022)
 33. Dış Ticaret ve Gümrük Sektörü için Bilirkişilik Rehberi (Ortak yayın, 2022)
 34. Dış Ticaret ve Lojistik Sektörü için Tahkim Rehberi (Ortak yayın, 2022)
 35. Avukatın El Kitabı (Ortak yayın, 2022)
 36. Beşeri Bilimler Çalışmaları (Ortak yayın, 2022)
 37. Hukuki İncelemeler (Ortak yayın, 2023)
 38. Prof.Dr. Saim ÜSTÜNDAĞ Anısına Seçme Yazılar (Ortak yayın, 2024)
 39. Adli Bilimler Kapsamında Adalet Psikolojisi (Ortak yayın, 2024)
error code: 522