Eğitim Hizmetlerimiz

“Uluslararası İnşaat Hukuku ve FIDIC” Eğitim Semineri

PROGRAMIN AMACI:

Yurtdışında inşaat işleri üstlenecek olan veya halihazırda üstlenmiş olan firmalarımızın temsilcilerine, sonradan doğabilecek ihtilaflardan başlangıçta kaçınabilmek için uluslararası inşaat ve iş ortaklığı sözleşmelerinin hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar ve ihtilaf halinde başvurulacak hukuki çözüm yolları hakkında bilgi vermektir.

PROGRAMIN İÇERİĞİ:

 1. Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Sektörünün Mevcut Durumu ve Sorunları
  • Dış Proje Kredileri ve Proje Finansmanı Sorunu
  • Teminat Mektubu Temini Sorunu ve İnşaat Sözleşmelerine İlişkin Teminat Mektuplarının Hukuki Çerçevesi
  • Teminat Mektuplarının Çeşitleri (Geçici/Kesin/Avans Teminat Mektupları ve Teminat Akreditifi)
 2. Yurtdışı Müteahhitlik Sektöründe İş Alma ve İhale Süreci
  • Yüklenicilik Türleri (Genel Yüklenicilik/ Tasarım ve Yapım Yükleniciliği/ Yönetim Yükleniciliği)
  • Genel Yüklenicilik Türleri (Götürü Yöntem/ Birim Fiyat Yöntemi/ Maliyet+Kar Yöntemi)
  • Uluslararası Yapım İşi İhalelerinde Yeterlilik Kriterleri (Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler/Mesleki ve Teknik Yeterliliğe İlişkin Belgeler)
 3. Uluslararası İnşaat Sözleşmelerinin Hazırlanması ve Uygulanması Süreci
 4. FIDIC Tip Sözleşmeleri ve Şartnameleri
 5. Uluslararası Müteahhitlik Sektöründe İş Ortaklıkları (Konsorsiyum Anlaşması, Joint Venture [JV] Anlaşması, S.Arabistan/Katar/Kuveyt/Bahreyn/Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer Körfez Ülkeleri için Sponsorluk Anlaşması, Cezayir/Tunus/Fas gibi Magrip Ülkeleri için Groupement Sözleşmesi)
 6. Yurtdışında İnşaat Projelerinin Yap-İşlet-Devret Modeli ile Gerçekleştirilmesi
 7. Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri İçin Yurtdışında Ortak Şirket Kurma
 8. Müşavir Mühendislik Sözleşmesi
 9. Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri ve İş Ortaklığı Sözleşmelerinden Doğacak Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları (Müzakere/Teknik Bilirkişilik/Ön Hakemlik/Uzlaştırma/ Tahkim)
 10. Tahkim Yöntemi ve Uluslararası Kurumsal Tahkim (ICSID Merkezi/ ICC Tahkim Divanı/ Avrupa Enerji Şartına Göre Tahkim Prosedürü/ Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi/ Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası Uluslararası Ticari Tahkim Mahkemesi).

“Dış Ticaret” Eğitim Semineri

PROGRAMIN AMACI:

Geniş kapsamlı dış ticaret mevzuatı ile uygulama işlemlerini bir arada ele alarak, dış ticaret ile ilgilenen firmalarımızın, uygulamada karşılaşabilecekleri sorunlara pratik ve hızlı çözümler bulabilmelerini sağlamaktır.

PROGRAMIN İÇERİĞİ:

 1. Dış Ticarete Giriş
  • Dış Ticaret Hakkında Genel Bilgiler
  • Dış Ticaret ile İlgili Kurumlar
  • Dış Ticarette Kullanılan Belgeler
  • Dış Ticarette Teslim Şekilleri (INCOTERMS 2010)
  • Dış Ticarette Ödeme Şekilleri
  • E-Ticaret
  • Dış Ticarette Müzakere Teknikleri
  • Dış Ticaret Yazışmaları
  • Dış Ticaretin Finansmanında Kullanılan Krediler
  • Gümrük Birliği Sonrası Türk Dış Ticaret Mevzuatı
 2. Kambiyo Mevzuatı
  • Kambiyo Hakkında Genel Bilgiler
  • Türk Kambiyo Mevzuatı
  • Akreditif Şekilleri
 3. İhracat ve İthalat Uygulamaları
  • İhracat Rejimi Kararı ve Uygulama Esasları
  • İhracat Bedellerini Tahsil Şekilleri
  • İthalat Rejimi Kararı ve Uygulama Esasları
  • İhracatı Teşvik Mevzuatı ve İhracatta Devlet Yardımları
  • Teşvik Belgeleri
  • Dahilde İşleme Rejimi ve Uygulaması
  • Hariçte İşleme Rejimi ve Uygulaması
 4. Uluslararası Pazarlama
  • Dış Pazar Araştırması ve Pazar Bulma Teknikleri
  • Fiyatlandırma İlkeleri
  • Tedarik Zinciri
  • Uluslararası Fuarlara Katılım ve Markalaşma
 5. Gümrükleme
  • Gümrük Mevzuatı
  • Gümrük Beyannamesi
  • Gümrükleme İşlemleri ve Uygulama Örnekleri
  • Taşımacılık ve Lojistik
  • Uluslararası Dolaşım ve Taşıma Belgeleri
 6. Dış Ticaret İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
  • Dış Ticarette Vergi Uygulamaları ve KDV İstisnası
 7. Eximbank
  • Dünyada ve Türkiye’de Eximbank
  • Eximbank Kredi Programları ve Uygulaması
  • Eximbank Sigorta ve Garanti Programları ve Uygulaması
 8. Dış Ticaret Sözleşmelerinin Unsurları ve Türleri (Uluslararası Satış Sözleşmesi, Aracı İhracat Sözleşmesi, İhracat İşbirliği Sözleşmesi, Tek Satıcılık Sözleşmesi, Distribütörlük Sözleşmesi, Acentelik Sözleşmesi, Bayilik Sözleşmesi, Devir/Temlik Sözleşmeleri, Eşya Taşıma/Navlun Sözleşmeleri ve diğer dış ticaret sözleşmelerinin hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar)
 9. Uluslararası Ticari Tahkim ve Uluslararası Kurumsal Tahkim Kuruluşları (ICSID Merkezi/ ICC Tahkim Divanı/ Avrupa Enerji Şartına Göre Tahkim Prosedürü/ Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi/ Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası Uluslararası Ticari Tahkim Mahkemesi)
 10. Ticari Heyet Organizasyonu
 11. Dış Ticarette Kullanılan Belge Örnekleri ile Pratik Çalışması

“Kamu İhale Hukuku” Eğitim Semineri

PROGRAMIN AMACI:

Başta inşaat firmalarımız olmak üzere kamu kuruluşlarına karşı yapım işi taahhüt edip, mal ve hizmet sunmayı taahhüt eden firma ve şahısların, kamu ihalelerinin işleyiş süreci ve sonuçlandırılması, kamu ihale sözleşmeleri gibi hususlarda bilgilendirilmelerini sağlamaktır.

PROGRAMIN İÇERİĞİ:

 1. Avrupa Birliği Kamu İhale Hukukunun Genel Prensipleri ve Uygulama Normları
 2. Türk Kamu İhale Sisteminin AB Sistemi ile Uyumlaştırılması
 3. Kamu İhale Kanununun Kapsamı
 4. Kamu İhale Kanunun Temel İlkeleri
 5. Kamu İhale Kanununa Göre İdarelerce Uyulması Gereken Kurallar
 6. Mal Alımları Mevzuatı ve Örnek Uygulamalar
 7. Yapım İşleri Mevzuatı ve Örnek Uygulamalar
 8. Hizmet Alımları Mevzuatı ve Örnek Uygulamalar
 9. Danışmanlık Hizmet Alımları Mevzuatı ve Örnek Uygulamalar
 10. Elektronik İhale Sisteminin Süreçleri
 11. Kamu İhale Süreci
  • Kamu İhalelerinden Haberdar Olunması
  • İhale Dokümanının Görülmesi ve Satın Alınması
  • Ön Yeterlilik, Tekliflerin Hazırlanması, Sunulması ve Değerlendirilmesi
   • Belli İstekliler Arasında İhale Usulünde Tekliflerin Hazırlanması,Sunulması ve Değerlendirilmesi
   • Açık İhale Usulünde Tekliflerin Hazırlanması, Sunulması ve Değerlendirilmesi
   • Pazarlık Usulünde Tekliflerin Hazırlanması, Sunulması ve Değerlendirilmesi
  • İhalenin Karara Bağlanması ve Kararın Onaylanması
  • İhalenin Sonuçlandırılması ve Sözleşme Yapılması
 12. Kamu İhale Sözleşmeleri
 13. Şikayet Süreci
  • Şikayet Öncesi Çözüm Yolları
  • Şikayet Yolları
  • İdareye Şikayet
  • Kamu İhale Kurumuna İtirazen Şikayet
 14. İddiaların İncelenmesi
 15. Kararlara Karşı Başvuru Yolları
 16. Yargısal İnceleme

Diğer Eğitim Seminerleri ve Kurslar

Talep halinde düzenlenecek diğer eğitim seminerlerinin ve kursların konuları aşağıda sunulmaktadır:

 • Dış Ticarette Sözleşme Yönetimi
 • Uluslararası Ticari Sözleşmeler ve Uluslararası Ticari Tahkim
 • İhracatı ve Yatırımları Teşvik Mevzuatı
 • Avrupa Birliği Hukuku
 • Uluslararası Ticari Yazışmalar
 • Commercial English
 • Hukuki Tercüme
error code: 522